top of page

EANDIS

Eandis is niet meer. Een nieuwe samenwerking evolueerde naar Fluvius onze Vlaamse netbeheerder. Aldus bestaat het 'Eandismagazine' niet meer. Het blad dat bij elke Vlaming driemaandelijks in de bus viel. Ook het personeelsblad voor Eandis-medewerkers wordt dusdanig niet meer uitgegeven. 
Toch laten we graag nog een glimp van deze tijdschriften zien want wij mochten ze jaren lang verzorgen, sinds de geboorte van wijlen Eandis.

pagina Eandis: Welkom
pagina Eandis: ProGallery Widget
bottom of page